• langrenn_01.jpg
  • gondol_sommer.jpg
  • hafjell_sykkel.jpg
  • hafjell_gondol.jpg
  • panorama_01.jpg
  • gondol_01.jpg
  • hafjell_natur.jpg
  • hyttefelt_01.jpg
 Norgesski AS er lokalisert i Øyer og har utvikling av områder for hytte- og fritidsboliger i Hafjell som sin hovedvirksomhet. Selskapet ble etablert i 2002 og har siden den gang vært en av hovedaktørene på utbyggingssiden i området.  Gjennom tett samarbeid med Hafjell Alpinsenter AS, Hafjell Maskin AS og som heleier av Alpin Infra AS, har Norgesski AS et godt utgangspunkt for effektiv realisering av prosjekter. NorgesSki AS er også en av eierne i Hafjell Booking AS, Hafjell Booking AS er det største salg, markeds- og bookingselskapet i Hafjell.
  

Mål og filosofi om den komplette opplevelse

Videre representerer selskapets styre og ledelse en solid bredde innenfor de felt som i sum utgjør en komplett skidestinasjon. Filosofien er å bidra til at hyttegjesten også tilfredstilles gjennom et helårs aktivitetstilbud som finnes i tilliggende områder, og Norgesski AS har derfor hatt en sentral rolle i utforming av masterplanarbeidet for destinasjonen og som medfinansiør på flere av aktivitetsproduktene.

I tillegg til ovennevnte tar selskapet del i styre og drift av øvrige fellesfunksjoner som organer for booking, markedsføring og annen service. Involvering på alle disse områder speiler selskapets bevissthet om at gjesten bedømmer sine feriedager ut i fra den totale opplevelse av området hvor fritidsboligen bygges.

 

Lasse Kjus, Styreleder:
Et av de mest kjente alpinnavn i verden, og har satt sin signatur i Hafjell gjennom Kjus rennskole, Kjusbakken og Kjus barneskirenn. Rennskolens filosofi er preget av Lasse sin tilnærming til alpin skisport, og Kjusbakken er utformet med råd og veiledning av O L mesteren.
Lasse har tatt aktiv del i utvikling av området og har sin spesialkompetanse på løypeplanlegging og definering av løypeprofiler. Utvikling, produksjon, markedsføring og salg av skiklær (Kjus collection) er også et av innsatsområdene. To av mange høydepunkter i Lasse sin karrere var VM i 1999 hvor han tok Gull eller Sølvmedalje i alle 5 øvelser en prestasjon som vanskelig lar seg kopiere. Ett annet høydepunkt var OL gullet i Hafjell under Lillehammer OL.

Stig Plukkerud, Styremedlem:
Stig har tatt del i planlegging, utbygging og drift av alpinanlegg i en årrekke. Han har spesialkompetanse på tilrettelegging, snølegging og preparering av løyper på alle nivåer og har hatt spesialengasjement for Norges Skiforbund og ved World Cup arrangementer. Stig jobber til daglig som leder i Hafjell Maskin AS som utfører planlegging og utbygging av alle typer infrastrukturarbeider innenfor bygg og anleggssektoren.


Hans Ø Nordvik, Styremedlem:
Hans Øivind var en av eierne og leder for utvikling og utbygging av Hafjelltoppen hytteområde. Hafjelltoppen ble bygget til OL i 1994, prosjektet bestod av 226 hytter 120 leiligheter samt Gaiastova hvor servering og sermonier ble avholdt under OL. Hans Øivind har også en solid bakgrunn fra cruisebransjen med erfaring fra bygging og drift av skip. Spesialkompetanse ellers er planlegging, utbygging og drift av en helhetlig skidestinasjon.

Jørgen Kjus, Styremedlem:
Har generell kompetanse fra eiendomsutvikling, og spesialkompetanse på tele- og data kommunikasjon. Jørgen har som sin bror Lasse også drevet med aktiv trening og konkurranse på høyere nivå, og har i tillegg erfaring fra salg av skitutstyr.

Stein Plukkerud, Daglig Leder:
Har solid og bred kompetanse på regulering, utvikling, utbygging og drift av fritidsområder. Stein har vært prosjektleder for flere av de store utbyggingsprosjektene i Hafjell siden tidlig 90-tall, og har lang erfaring i hvordan utforme en komplett skidestinasjon. Stein har i dag det daglige ansvaret for flere av de største selskapene innenfor eiendomsutviklingen i Hafjell, deriblant NorgesSki AS, Kringelåslia AS og Mosetertoppen AS. Stein forvalter også Alpin Infra AS sine aktiviteter og rettigheter i Hafjell.

 

REFERANSEPROSJEKTER

Opptakten til Norgesski AS og deres hovedrolle i utforming av fritidsboliger i og rundt Hafjell Alpinsenter  startet i før-olympisk tid med utbygging av Hafjelltoppen og Gaiastova. Sentrale aktører i Norgesski AS deltok den gang som utbyggere og prosjektledere for disse banebrytende prosjektene som innførte begrepet ski inn/ut i den norske fjellheimen.

Fra 2002 og utover har Norgesski konsentrert utbyggingen til området nord-øst for Hafjell Alpinsenter. En innledende etableringsperiode for nødvendig infrastruktur er etterfulgt av de to utbyggingsprosjektene  Hafjell Fjellandsby og Mosetertoppen. Hafjell Maskin som samarbeidende selskap har ansvar for vedlikehold av vei til hytteområdene.

Hafjelltoppen hytteområde:

Medialandsbyen for Lillehammer O L ble besluttet lagt til Hafjelltoppen med et utbyggingsomfang på 226 hytter, 120 leiligheter og servicesenter. Etter O L ble disse enhetene konvertert til kommeriselle og private formål og ytterligere 90 enheter vokste frem. Den vellykkede etterbruken av denne etableringen er en suksesshistorie og ble vesentlig for utviklingen av destinasjonen Hafjell.

Hafjelltoppen Fjellgrend

På sørsiden av alpinløypenettet er 460 boenheter planlagt og delvis utbygd under navnet Hafjelltoppen Fjellgrend. Områdets attraksjon skal økes med snøsystem, tilførselsløype, planfrie krysninger og barneområde.

Sandstulen nordre

Ca 700 m over havet I Hafjell sør, hvor skogen bryter over mot grensa til Lillehammer og villmarksområdet Gropmarka , ligger Sandstulen. Det gamle seterområdet  har siden tidlig på 90-tallet hatt et jevn tilgang av hytteoppføringer. Nåværende aktører i Norgesski AS bidro til realisering av prosjektet.

Hafjell Fjellandsby:

De første hyttene ble oppført  i dette området i 2004. Siden den gang er feltet utbygd med ca  130 boenheter og framstår som enhetlig med god terrengtilpassing og med panoramautsikt over Gudbrandsdalslågen og fjellheimen i vest. Området består av noen utleieenheter, men hovedsakelig private fritidsboliger. Det er særdeles kort avstand til løypenett for alpint og langrenn. En av Hafjells beste nedfarter, Svegardsløypa, snor seg gjennom området og fører skiløperen rett til mellompåstigning av Gondolen.

Sportstunet ligger på en egen avsats og  består av panoramaleiligheter som kan eies eller leies.

Fjellandsbyen er inndelt i 2 hovedsoner hvor øvre sone mellom Kjusbakken og Svegårdsløypa nå er under utbygging.

Beliggenhet og omkringliggende tilbud har gjort Hafjell Fjellandsby til et av landets mest attraktive områder for fritidsbygging.

Mosetertoppen

Gondolutbyggingen i Hafjell Alpinsenter var utløsende for etablering av dette området. Dette området ligger nord og øst for Hafjell Fjellandsby, og skal utvikles over flere byggetrinn. Mosetertoppen vil da være adresse for til sammen 400 hytter. I tillegg er 400 leiligheter også inkludert i planene for dette området. En kompleks anleggsperiode med veietablering, løyper og skibroer er nå over i oppføring av hytter i det lune skogsterrenget.  Som Hafjell Fjellandsby snakker vi også her om ski inn/ut uansett type ski, og restaurant og aktivitetsområdet ved gondolområdet er i umiddelbar nærhet.

I 2010 åpnet Moseterheisen som er tilbringerheis fra hele hytteområdet  mot Gondolen  og resten av de alpine nedfartene. Parallelt med denne er det tilrettelagt en bred og god nybegynnerbakke, samt terrengpark med noe ”snillere”  elementer og helling enn det man finner  i Hafjellparken.

Den ferskeste installasjonen er en 3,7 km lang lysløype med start og mål ved gondolavstigningen.

Lisetra

Lisetra er ett av de nyeste prosjektene i Hafjell. Her utvikles ett nytt flott tomteområde med hovedfokus på langrenn og turopplevelser i fjellet. Via Hafjell Maskin AS eies flere tomter/områder som utvikles for salg som fritidboliger. Hafjell Maskin AS har også ansvar for utbygging av komplett infrastruktur til hele Lisetraområdet.

Kjusbakken med Kjus rennskole

I samarbeid med Hafjell Alpinsenter AS bidro Norgesski AS til etablering av dette viktige aktivitetsområde. Her trener aktive alpinister på alle nivåer fra hele landet og konseptet betegnes som et av de viktigste utviklingsmiljøer i norsk alpinsport. Kjusbakken har tradisjonelt vært en av de snøkrevende treningsarenaer med tidligst sesongåpning.